Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για την προμήθεια βιντεοπροβολεα (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 5-5-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου, Μουσείων & Συναφών Δομών
                                 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/04/2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, άρθρο 12, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:
1) Απολυμαντικό χεριών με αλκοόλη (χωρίς ξέβγαλμα) 12 λίτρα,
2) Γάντια μιας χρήσης 2 κουτιά των 100 τεμαχίων,

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω ημ. ληξης 4-5-2020

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια …παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης 2x300bp σε 20.000.000 κλώνους με τεχνολογία Illumina για την αποκωδικοποίηση του γονιδίου 16S rRNA από περιβαλλοντικά δείγματα (1 MiSeq run) με μέγιστο ποσό χωρίς ΦΠΑ 2.200 ευρώ

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ¨Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα¨ για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών Διακ. 3/20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης  Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα", για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/04/2020

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020)
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/04/2020

• Βιομηχανικό ρολό (λευκό χαρτί) 4,5 κιλά καθαρό βάρος όχι ανακυκλωμένο – 40 τεμάχια

Τα παραπάνω υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα/Εργαστήριο/Μονάδα: Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής»

 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 24/04/2020

1) Χλωρίνη παχύρευστη, για γενικό καθαρισμό, λεύκανση και απολύμανση τύπου Κλινέξ (750ml),  τεμάχια 120.
2) Χαρτί υγείας 200 γρ. α' ποιότητας (συσκευασία 30 τεμ.),  τεμάχια 100.
3) Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ Λευκή Δίφυλλη πακέτο 4000 φύλλων (Πακέτο),  τεμάχια 20.

Σελίδες