Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 08/04/2020

Προμήθεια ειδών απαραίτητων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση βάσει του άρθρου 65 παρ. 5 της ΠΝΠ 20/03/2020 (ΦΕΚ Α 68), Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός  54.000,00€ (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Επισυναπτόμενα: 

«Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων για το έτος 2019-2020, σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» (αρ. πρωτ.1021/2001/11490/03-04-2020

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 06/04/2020

Το Τμημα Λογοθεραπείας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι:
• Χλωρίνες 2 Λίτρων
• Αντισηπτικά spray των 250 ml σύμφωνα με την συνταγή του ΠΟΥ
• Αντισηπτικό υγρό χεριών των 250 ml
• Απολυμαντικά Επιφανειών spray 750 ml

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 06/04/2020

Α)Αντισηπτικού- απολυμαντικού διαλύματος (με περιεκτικότητα 70% αλκοόλη)  34 λίτρων (σε συσκευασίες των 250 ή 500 ml)  (ή και λιγότερων σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας)

Ανακοινοποίηση στο ορθό. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Ανακοινοποίηση στο ορθό. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών»

Σελίδες