Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά στον Πρόχειρο Διαγωνισμό: Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: Επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά στον Πρόχειρο Διαγωνισμό: Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού "Συντήρηση - Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"     

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «Συντήρηση – Αλλαγή ταπετσαρίας καθισμάτων του μικρού Αμφιθεάτρου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την "Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών"

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την "Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη

«Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των ανυψωτικών μηχανισμών σκηνής στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών»

CPV: 42416000-5, 42417000-2

Αναθέτουσα Αρχή           Πανεπιστήμιο Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/16

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια του επί συνδρομή περιοδικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, επιστημονικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επί

Επισυναπτόμενα: 

Διαγωνισμοί Οικονομικής Υπηρεσίας

Αναφορικά με τους διαγωνισμούς, το Πανεπιστήμιο για να αποφύγει καταλογισμούς και πρόστιμα και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό έχει προκηρύξει και έχει αναδόχους για τα εξής:

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες