Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αλλαγή τόπου διενέργειας του Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Γενικής Χρήσης" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 1316/4471/25331/21.09.2016)

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Γενικής Χρήσης" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 1316/4471/25331/21.09.2016- Ημ.

Αλλαγή τόπου διενέργειας του Διαγωνισμού για την "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά, Αναπτυξιακά, Evaluation boards & Παρελκόμενα, Διάφορα, Φυσικής)" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 1315/4330/25303/21.09.2016)

Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά, Αναπτυξιακά, Evaluation boards & Παρελκόμενα, Διάφορα, Φυσικής)" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 1315/4330/25303/21.09.2016 - Ημ.

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

   Τη Δευτέρα 03/10/2016 και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26

Επισυναπτόμενα: 

“Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Αέρια, Διαλύτες, Στήλες Απιονισμού και Διαλύτες NMR)”

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Αέρια, Διαλύτες, Στήλες Απιονισμού και Διαλύτες NMR)”

Αναθέτουσα Αρχή           Πανεπιστήμιο Πατρών

Προϋπολογισμός             12.174,53 €  (μη συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά, Αναπτυξιακά, Evaluation boards & Παρελκόμενα, Διάφορα, Φυσικής)

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

"Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Μηχανολογικά, Ηλεκτρολογικά – Ηλεκτρονικά, Αναπτυξιακά, Evaluation boards & Παρελκόμενα, Διάφορα, Φυσικής)"

Αναθέτουσα Αρχή           Πανεπιστήμιο Πατρών

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Χρήσης

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών», αρ. Διακ. 12/16

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ επί της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών», αρ. Διακ. 12/16

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

      Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 05/09/2016 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27/07/2016 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26)  για την επιλογή των μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής για την

Επισυναπτόμενα: 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/16

Αναθέτουσα Αρχή:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες