Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για τη "Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο"

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 12:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 13:00

Επισυναπτόμενα: 

Διόρθωση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων" (Αρ. Πρωτ.: 278/1272/7122)

Διόρθωση επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων" (Αρ. Πρωτ.: 278/1272/7122)

Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων του Πανεπιστημίου

Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 45.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%).

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 04 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Π. ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ"

Προϋπολογισμός: 26.000,00 €

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Χλοοτάπητα και Πρασίνου σε χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Χλοοτάπητα και Πρασίνου σε χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Προϋπολογισμός: 23.870,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Επισυναπτόμενα: 

Κλιματιστικές Μονάδες Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πειραματόζωων του Τμήματος της Ιατρικής

Κλιματιστικές Μονάδες Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πειραματόζωων του Τμήματος της Ιατρικής

Προϋπολογισμός: 26.000,00 €

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών”.

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 130.081,30 €

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

Ανοικτός  Δημόσιος  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια γραφικής ύλης,  για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών,  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2016", με κριτήρ

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες