Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων του Πανεπιστημίου

Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων του Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός: 45.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%).

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 04 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Π. ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ"

Προϋπολογισμός: 26.000,00 €

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Χλοοτάπητα και Πρασίνου σε χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλαβών Χλοοτάπητα και Πρασίνου σε χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Προϋπολογισμός: 23.870,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 23%)

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Επισυναπτόμενα: 

Κλιματιστικές Μονάδες Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πειραματόζωων του Τμήματος της Ιατρικής

Κλιματιστικές Μονάδες Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πειραματόζωων του Τμήματος της Ιατρικής

Προϋπολογισμός: 26.000,00 €

Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη Τιμή

Ημερομηνία & Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών”.

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την “Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 130.081,30 €

Επισυναπτόμενα: 

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών"

Ανοικτός  Δημόσιος  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια γραφικής ύλης,  για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών,  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2016", με κριτήρ

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Επί της Διακήρυξης 3/16, που αφορά τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρ. Διαγ/σμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας & συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Παν/μίου Πατρών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Επί της Διακήρυξης με αρ . 3/16, που αφορά τον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και συστημάτων κλιματισμού σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πατρών", με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - Σιδηρουργικές Εργασίες Συντήρησης

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές - Σιδηρουργικές Εργασίες Συντήρησης

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες