Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 04-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ:
…ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ……
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών:
……………………………………………………………………………………………………….

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 2-11-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια αγαθών/παροχή υπηρεσιών:

Επισυναπτόμενα: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2020»

«Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2020»

Επισυναπτόμενα: 

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής».

Ματαιώνεται η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/χων για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονι

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω.Ημερ. Λήξης 27-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για την προμήθεια αγαθών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομ. Λήξης 27-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 600 τεμαχίων οδηγού σπουδών (βιβλίο) συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργικής του επιμέλειας:
με διάσταση σελίδας :18*20

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομ. Λήξης 26-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ       ΧΗΜΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ……………………………-…..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Επισκευή:
Συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού TKA Smart2Pure 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια 345 Νοσηλευτικών κοστουμιών. Ημερ. Λήξης 20-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ……………………………………………
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ………ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερ. Λήξης 21-10-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: -
ΜΟΝΑΔΑ: -
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος:

Για την παροχή υπηρεσιών, μέχρι του ποσού αξίας 2500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερ. Λήξης 19/10/2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ Επίκ. Καθ. Παναγιώτης Πελέκης
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σελίδες