Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια Διαχωριστικών Τουαλετών για το κτίριο των Η/Υ"

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια Διαχωριστικών Τουαλετών για το κτίριο των Η/Υ".

Προϋπολογισμός: 20.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2015».

1. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

 

2.  Ημερομηνία διενέργειας:  Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Η/Υ"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ¨Προμήθεια διαχωριστικών τουαλετών για το κτίριο των Η/Υ".

Προϋπολογισμός: 20.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό "Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος"

  • Η εκτιμώμενη ενδεικτική ποσότητα εργαστηριακών αποβλήτων θα είναι 4,5 – 5 τόνοι. Η τιμή στις οικονομικές προσφορές θα δοθεί ανά κιλό εργαστηριακών αποβλήτων.

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια εξοπλισμού μεταφερομένων τμημάτων στα πρώην κτίρια της Φαρμακευτικής (Κτίριο 4 και Κτίριο 8)

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια εξοπλισμού μεταφερομένων τμημάτων στα πρώην κτίρια της Φαρμακευτικής (Κτίριο 4 και Κτίριο 8).

Προϋπολογισμός: 65.997,00

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Υγρού Αζώτου και Υγρού Ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Υγρού Αζώτου και Υγρού Ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος.

Προϋπολογισμός: 44.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανδόχου για την διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη ανδόχου για την διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος.

Προΰπολογισμός: 25.000,00 συμπ. Φ.Π.Α.

Επείγουσα Ανακοίνωση σχετικά με τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για "Ξυλουργικές Εργασίες συντήρησης στα κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης"

Σας ενημερώνουμε οτι για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που αφορα "Ξυλουργικές Εργασίες Συντήρησης στα κτίρια & Εργασίες Επισκευής Καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης"

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για "Ξυλουργικές Εργασίες Συντήρησης στα Κτίρια & Εργασίες Επισκευής Καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης στα κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης.

Προϋπολογισμός: 15.000,00 € συμπ Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες