Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για "Ξυλουργικές Εργασίες Συντήρησης στα Κτίρια & Εργασίες Επισκευής Καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης

Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης στα κτίρια & εργασίες επισκευής καθισμάτων της Πανεπιστημιούπολης.

Προϋπολογισμός: 15.000,00 € συμπ Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για «Σιδηρουργικές εργασίες Συντήρησης».

Προϋπολογισμός: 15.621,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣH ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

     Πρόχειρος διαγωνισμός για τη «Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Οικοδομικών Μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου"

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου".

Επισυναπτόμενα: 

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών"

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την "Προμήθεια βιβλιοδετικού μηχανήματος στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών".

Επισυναπτόμενα: 

Αντικατάσταση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό "Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών"

Αντικατάσταση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για τον διαγωνισμό "Προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών".

Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες