Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Πολυόροφο και Κ.Υπ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  "Προμήθεια και εγκατάσταση Απομακρυσμένου Ελέγχου Θυρών (access control) στα κτίρια Πολυόροφο και Κ.Υπ.Ε.Σ.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Β,Γ ΚΑΙ Δ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού των κτηρίων Β, Γ και Δ του συγκροτήματος Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη συντήρηση χλοοτάπητα και πράσινου χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.
Ημερομηνία διενέργειας : 4 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη
Προϋπολογισμός : 44.652,69 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση ντουλαπιών πετρωμάτων στο κτίριο Γεωλογίας.
Προϋπ/σμός : 20.664,00 €
Ημερομηνία διενέργειας : 11 Ιουνίου 2012, ώρα 11 π.μ.

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
         Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11 π.μ.
 
          Προϋπολογισμός:  18.450,00  € συμπ. του ΦΠΑ.

Δημόσιος διαγωνισμός (διακ. 8Ε/12): Καθαρισμός των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου, για ένα (1) χρόνο.

Δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για τον καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του  Πανεπιστημίου, για ένα (1) χρόνο.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: : 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00  π.μ.
 

Ορθή επανάληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

Ορθή επανάληψη οικονομικής προσφοράς του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

Διευκρινίσεις για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων εξωτερικών θυρών

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 72.477,75 € συμπ.

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ. 5/12: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ.

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αρίθμ. 5/12: Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πατρών

Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγαρφών της διακήρυξης αρίθμ.

Σελίδες