Στο πλαίσιο του έργου "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης" υλοποιείται Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης με διάφορα υποσυστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το σημαντικότερα από τα υποσυστήματα είναι αυτό της Ηλεκτρονικής Γραμματείες.

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει στους φοιτητές και τους Καθηγητές μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την on-line επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματός τους από οποιοδήποτε υπολογιστή στον κόσμο μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα:

Στους φοιτητές παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανανέωση εγγραφής,
 • Δήλωση μαθημάτων και ειδικεύσεων
 • Υποβολή αίτησης για πιστοποιητικά,
 • Πρόσβαση στην προσωπική τους καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο),
 • Υποβολή αίτησης αποφοίτησης,
 • Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.

Στους Καθηγητές παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έκδοση λίστας με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα μαθήματα τους,
 • Καταχώρηση βαθμολογίας,
 • Πρόσβαση σε παλαιότερα βαθμολόγια,
 • Πληροφόρησης για την ακαδημαϊκή δομή,
 • Εκτέλεση λειτουργιών για τους φοιτητές έχουν οριστεί ως Σύμβουλος Καθηγητής:
  • Ακαδημαϊκό Έργο Φοιτητή
  • Έλεγχο Απόκτησης Τίτλου Σπουδών
  • Αποτελέσματα Ελέγχου

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας Στάσης Πανεπιστημίου Πατρών», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται άμεσα στους φοιτητές (στην παρένθεση καθορίζεται από ποιο έτος εισαγωγής) και τους Καθηγητές των Τμημάτων : 

 1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1999)
 2. Βιολογίας (1997)
 3. Γεωλογίας (1999)
 4. Διοίκησης Επιχειρήσεων (2009)
 5. Επιστήμης των Υλικών (2014)
 6. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (2002)
 7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (1996)
 8. Θεατρικών Σπουδών (2014)
 9. Ιατρικής (2003)
 10. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2002)
 11. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (1993)
 12. Οικονομικών Επιστημών (2002)
 13. Πολιτικών Μηχανικών (1999)
 14. Φαρμακευτικής (2006)
 15. Φιλολογίας (2004)
 16. Φιλοσοφίας (2013)
 17. Φυσικής (2013)
 18. Χημεία (1999)
 19. Χημικών Μηχανικών (1983)

Η διαδικασία ένταξης των υπολοίπων Τμημάτων στην Ηλεκτρονική Γραμματεία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σύντομα.

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία: https://progress.upatras.gr/
 • Γραφείο Αρωγής: itdesk@upatras.gr
 • Πεδία αναφοράς προβλήματος:Τμήμα, Αριθμό Μητρώου, Όνομα Χρήστη (userid), Προβληματική λειτουργία, Περιγραφή προβλήματος

 

Το Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης υλοποιείται στα πλαίσια του έργου: “Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης”. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης