Στο πλαίσιο του έργου "Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης" υλοποιείται Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης με διάφορα υποσυστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το σημαντικότερα από τα υποσυστήματα είναι αυτό της Ηλεκτρονικής Γραμματείες.

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει στους φοιτητές και τους Καθηγητές μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την on-line επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματός τους από οποιοδήποτε υπολογιστή στον κόσμο μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα:

Στους φοιτητές παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανανέωση εγγραφής,
 • Δήλωση μαθημάτων και ειδικεύσεων
 • Υποβολή αίτησης για πιστοποιητικά,
 • Πρόσβαση στην προσωπική τους καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο),
 • Υποβολή αίτησης αποφοίτησης,
 • Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.

Στους Καθηγητές παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έκδοση λίστας με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα μαθήματα τους,
 • Καταχώρηση βαθμολογίας,
 • Πρόσβαση σε παλαιότερα βαθμολόγια,
 • Πληροφόρησης για την ακαδημαϊκή δομή,
 • Εκτέλεση λειτουργιών για τους φοιτητές έχουν οριστεί ως Σύμβουλος Καθηγητής:
  • Ακαδημαϊκό Έργο Φοιτητή
  • Έλεγχο Απόκτησης Τίτλου Σπουδών
  • Αποτελέσματα Ελέγχου

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας Στάσης Πανεπιστημίου Πατρών», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται άμεσα στους φοιτητές (στην παρένθεση καθορίζεται από ποιο έτος εισαγωγής) και τους Καθηγητές των Τμημάτων : 

 1. Βιολογίας (1997)
 2. Γεωλογίας (1999)
 3. Διοίκησης Επιχειρήσεων (2009)
 4. Επιστήμης των Υλικών (2014)
 5. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (2002)
 6. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (1996)
 7. Θεατρικών Σπουδών (2014)
 8. Ιατρικής (2003)
 9. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (1993)
 10. Οικονομικών Επιστημών (2002)
 11. Πολιτικών Μηχανικών (1999)
 12. Φαρμακευτικής (2006)
 13. Φιλολογίας (2004)
 14. Φιλοσοφίας (2013)
 15. Φυσικής (2013)
 16. Χημικών Μηχανικών (1983)

Η διαδικασία ένταξης των υπολοίπων Τμημάτων στην Ηλεκτρονική Γραμματεία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σύντομα.

 • Ηλεκτρονική Γραμματεία: https://progress.upatras.gr/
 • Γραφείο Αρωγής: itdesk@upatras.gr
 • Πεδία αναφοράς προβλήματος:Τμήμα, Αριθμό Μητρώου Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης (userid), Προβληματική λειτουργία, Περιγραφή προβλήματος

 

Το Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης υλοποιείται στα πλαίσια του έργου: “Το Ψηφιακό Άλμα του Πανεπιστημίου Πατρών: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μίας Στάσης”. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης