Το Πανεπιστήμιο συνιστά ένα δραστήριο κέντρο διδασκαλίας και έρευνας όπου υπάγονται επτά (7)  σχολές συγκροτούμενες από τριάντα πέντε (35) με αντίστοιχα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Στην εκπαιδευτική διαδικασία καταλυτική είναι η συμβολή παροχών όπως η Βιβλιοθήκη, το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και οι ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Εκτός από την κτήση πτυχίου ή διπλώματος, το Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Σπουδές

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει 7 σχολές οι οποίες καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των επιστημών. Τα 35 τμήματα παρέχουν αντίστοιχα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενώ λειτουργούν και 50 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών . Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών μεριμνά για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε όλα τα τμήματα.

Βιβλιοθήκη και συγγράμματα

Η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, χάρη στην αφθονία βιβλίων, περιοδικών, οπτικοακουστικού υλικού και υπηρεσιών πληροφόρησης, δύναται να ικανοποιήσει τις ανάγκες μελέτης και δικτύωσης ενός πολύ μεγάλου αριθμού ατόμων. Τα απαραίτητα για τις σπουδές τους συγγράμματα λαμβάνουν οι προπτυχιακοί φοιτητές μετά από δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ευδόξου.

Ψηφιακή μάθηση

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ήδη από το 2002, δημιουργεί υποδομές και υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες με στόχο την υπέρβαση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας των φοιτητών.

Διά βίου μάθηση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη αποφοίτων και ενηλίκων σε όλη την Ελλάδα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με μια ματιά

  • 7 Σχολές
  • 35 Τμήματα
  • 35 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  • 50 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  • 3320 Ψηφιακά Μαθήματα
  • 347 Ανοικτά Μαθήματα

(στοιχεία 2019)