Σημείωση: Για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώην ΑΤΕΙ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 Κινητικότητα για Σπουδές και Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ έτους 2019-2020, ανακοινώθηκε ειδική προκήρυξη.

 

Βασικές προϋποθέσεις κινητικότητας για σπουδές

 • Διάρκεια εν δυνάμει επιχορηγούμενης μετακίνησης:
  από 3 μήνες (min) έως και 12 μήνες (max), ανά κύκλο σπουδών
  Ενδιαφέρουσα Σημείωση: Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (LLP), μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus + συνολικά μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.
 • Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του πρώτου έτους.
 • Απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας: επιπέδου Β1 (τουλάχιστον)
  Προσοχή!  στην επικοινωνία σας με το Ίδρυμα – Εταίρο αναφορικά με τα προαπαιτούμενα γλωσσικής επάρκειας προκειμένου να γίνε δεκτή η αίτησή σας!
  Σημαντικό είναι ακόμη να γνωρίζετε ότι η  πιστοποίηση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας, δυνητικά  αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007. Δείτε εδώ σχετικό ΦΕΚ του ΑΣΕΠ
 • Υπογεγραμμένη δι-ιδρυματική Συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement) με το Ίδρυμα Υποδοχής.
 • Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών/Learning Agreement όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων υποτρόφων

1) On line υποβολή αίτησης μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+.

Αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί:

 • Ανάρτηση σχετικής Προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τις απαιτούμενες διαδικασίες συμμετοχής στο Erasmus+.
 • επιλογή του Πανεπιστημίου Υποδοχής από τους φοιτητές σύμφωνα με την Κατάσταση των διμερών Συμφωνιών του Τμήματος φοίτησης.
  Επιλέξιμα κράτη:
  α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε),
  β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν
  γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ, Σερβία

2) Μοριοδότηση αιτήσεων:

O Συντονιστής Erasmus του Τμήματος επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη και προβαίνει στην ταξινόμησή τους με φθίνουσα σειρά. Η τελική κατάσταση περιλαμβάνει τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών, το Πανεπιστήμιο υποδοχής (ένα προτεινόμενο Πανεπιστήμιο προορισμού ανά φοιτητή), το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό και τα μόρια που συγκέντρωσε. Μετά την κατανομή των θέσεων ανά Τμήμα από την Επιτροπή Erasmus+  το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών (επιλεγέντες/επιλαχόντες) σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.

Οδηγίες για την Κινητικότητα

- ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε τη ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το ακαδημ. έτος 2018-19 και τα σχετικά φυλλάδια.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, κ.Νατάσσα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: +30 2610 996613, +30 2610 969029, email: llp.outgoing@upatras.gr

 

 

Προκηρύξεις και Αποτελέσματα Επιλογής Παλαιότερων Ετών