Οι κατάλογοι συγγραμμάτων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχονται από το σύστημα Εύδοξος, το οποίο αποτελεί την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και λοιπών Βοηθημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.

     Οι φοιτητές, προκειμένου να δηλώσουν τα συγγράμματα της επιλογής τους στο σύστημα του Ευδόξου, είναι απαραίτητο να διαθέτουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής (email, eclass, κλπ.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

     Πληροφορίες για θέματα με τους λογαρισμούς πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος παρέχονται εδώ από το Τμήμα Δικτύων.

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Γεωλογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Σύνδεσμος
Τμήμα Μαθηματικών Σύνδεσμος
Τμήμα Φυσικής Σύνδεσμος
Τμήμα Χημείας Σύνδεσμος
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Σύνδεσμος
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Σύνδεσμος
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σύνδεσμος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σύνδεσμος
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Σύνδεσμος
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σύνδεσμος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σύνδεσμος
Σχολή Επιστημών Υγείας
Tμήμα Ιατρικής Σύνδεσμος
Tμήμα Φαρμακευτικής Σύνδεσμος
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σύνδεσμος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σύνδεσμος
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Σύνδεσμος
Τμήμα Φιλολογίας Σύνδεσμος
Τμήμα Φιλοσοφίας Σύνδεσμος
Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σύνδεσμος
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σύνδεσμος
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Σύνδεσμος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σύνδεσμος