Ανακοινώσεις: Μέλη ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 736/30-7-2012 τ. Γ')

Πάτρα 22 / 3 / 2012

Αριθµ. Πρωτ. 4471
 

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2012-2013 στο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας

 
ΤΜΗΜΑ  ΦΙΛΟΛΟ ΓΙΑΣ
Στo  πλαίσιo  λειτουργίας  του  Π.Μ.Σ  του  Τμήματος  Φιλολογίας  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  με  τίτλο
«Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα»,

Θερινή λειτουργία Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Η ΒΚΠ κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών θα λειτουργεί ως ακολούθως:
 
Δευτέρα, 23 Ιουλίου - Παρασκευή, 10 Αυγούστου 08:00 - 14:30
Δευτέρα, 20 Αυγούστου - Παρασκευή, 24 Αυγούστου 08:00 - 14:30
 

Σελίδες