Ανακοινώσεις: Μέλη ΔΕΠ

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 31/08/2017 και ώρα 08:45π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26)  για την επιλογή των μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και

Επισυναπτόμενα: 

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 31/08/2017 και ώρα 08:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα διενεργηθεί ανοικτή δημόσια κλήρωση (ν.4024/2011, άρθρο 26)  για την επιλογή των μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης κα

Επισυναπτόμενα: 

Λειτουργία Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ.

Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2017

Έγκριση τρίτης τροποποίησης προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πατρών, έτους 2017

3ος Κύκλος Κατάρτισης Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΠΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ενημερώνει ότι τον Οκτώβριο 2017 ξεκινάει ο 3ος κύκλος* του προγράμματος Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΚΕΘΕΠ).

18o Συνέδριο Σκυροδέματος

Σε συνέχεια της υπ αρ. 16081/28.06.2017 επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ,  σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων του 18ου Συνεδρίου Σκυροδέματος μετατέθηκε εκ νέου για τις 5 Αυγούστου  2017.

Ανακοίνωση για ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής

Ανακοίνωση για ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας "Διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα έτος"

Επισυναπτόμενα: 

ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση - Συστατικές Επιστολές

Αγαπητές μας φοιτήτριες, αγαπητοί μας φοιτητές,

Σελίδες