Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική πανεπιστημιακή νομοθεσία, τον Οργανισμό του και ένα σύνολο κανονισμών. 

Περισσότερα: