Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε στις 16-06-1989. Έχει έδρα την Πάτρα και σε αυτήν εντάχθηκαν τα εξής τμήματα με το αντίστοιχο έτος ιδρύσεως:

  • Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (αρχικά ως Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών), 1983, με έδρα την Πάτρα
  • Θεατρικών Σπουδών, 1989, με έδρα την Πάτρα
  • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1983, με έδρα την Πάτρα
  • Φιλολογίας, 1994, με έδρα την Πάτρα
  • Φιλοσοφίας, 1999, με έδρα την Πάτρα

Ανακοινώσεις Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κοσμήτορας

Κόμης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Γραμματεία

Γραμματέας Νικόλαος Κουτσάγγελος, Τηλ.: 2610 969604