Ανακοινώσεις: Ενημερωτικά δελτία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ (1) ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΥΠΟΤΡΟΦΟ στον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών

Επισυναπτόμενα: 

18o Συνέδριο Σκυροδέματος

Σε συνέχεια της υπ αρ. 16081/28.06.2017 επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ,  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων του 18ου Συνεδρίου Σκυροδέματος μετατέθηκε για τις 25 Ιουλίου 2017.

18o Συνέδριο Σκυροδέματος

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 38 / 2016-2017

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 37 / 2016-2017

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 36 / 2016-2017

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 35 / 2016-2017

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες