Ανακοινώσεις: Ενημερωτικά δελτία

Δελτίο Τύπου 9 / 2015-2016

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 
Prytaneia Panepistimiou Patron

Δελτίο Τύπου 8 / 2015-2016

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 7 / 2015-2016

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 6 / 2015-2016

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 5 / 2015-2016

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 4 / 2015-2016

Δελτίο Τύπου 4 / 2015-2016
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Επισυναπτόμενα: 

Εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών: Έλεγχος Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Εκλεκτόρων

Έλεγχος Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Εκλεκτόρων

Επισυναπτόμενα: 
International Staff Week, UP Library, 2015

Δελτίο Τύπου 3 / 2015-2016

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Ανακοίνωση Αναπληρωτών Πρυτάνεως

Επισυνάπτεται η απόφαση με αριθ. 3238/2015 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,  αφού έλαβε γνώση η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην υπ’ αριθ. 67/10.09.2015 συνεδρίασή της.

 

Οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως

Νικόλαος Καραμάνος

Δημοσθένης Πολύζος

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες