Ανακοινώσεις: Ενημερωτικά δελτία

Δελτίο Τύπου 6 / 2016-2017

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Δελτίο Τύπου 5 / 2016-2017

Δελτίο Τύπου 5 / 2016-2017
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 11771

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 4/ 2016-2017 Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

Δελτίο Τύπου 4 / 2016-2017
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 3/ 2016-2017 Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

Δελτίο Τύπου 3 / 2016-2017
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών
 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 2 / 2016-2017

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες