Ανακοινώσεις: Ενημερωτικά δελτία

Δελτίο Τύπου 2 / 2016-2017

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 1 / 2016-2017 Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

Το καθιερωμένο εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου, με όλα τα νέα της κοινότητάς μας.

Επισυναπτόμενα: 

Λειτουργία Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία των Υπηρεσιών και την κατάθεση αλληλογραφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

Δελτίο Τύπου 39 / 2015-2016 Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

Το καθιερωμένο εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου, με όλα τα νέα της κοινότητάς μας.

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 38 / 2015-2016

Το καθιερωμένο εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου, με όλα τα νέα της κοινότητάς μας.

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 37 / 2015-2016 Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

Το καθιερωμένο εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου, με όλα τα νέα της κοινότητάς μας.

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου 36 / 2015-2016 Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών

Το καθιερωμένο εβδομαδιαίο Δελτίο Τύπου, με όλα τα νέα της κοινότητάς μας.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες