Ανακοινώσεις: Διεθνείς σχέσεις

Hosting for Marie Curie Fellows.

Dear Erasmus partner,

We would like to inform you of a new initiative of the University of Ferrara, related to the EU Action "Marie Curie individual fellowships".

Erasmus Partnership Search-Spain.

Please find enclosed Erasmus Partner Search from E  MADRID150.
 

Επισυναπτόμενα: 

CENTERIS 2013 - Conference on ENTERprise Information Systems - Lisbon, Portugal.

CENTERIS 2013  |  Call for Papers
Conference on ENTERprise Information Systems
Lisbon, Portugal, 2013, 23-25 October

 http://centeris.eiswatch.org
 paper submission deadline: 2013, April 15

ERASMUS CONGRESS AND EXHIBITION - ERACON 2013.

 

Postdoc position on Ubiquitous Computing at Oulu (Finland).

The position is located at the Department of Computer Science and Engineering (http://www.oulu.fi/cse), which has three world-class research units working in related areas: MediaTeam Oulu research group, the Center for Machine Vision Research, and Intelligent

Διοργάνωση ημερίδας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus.

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προγραμματίζει τη διεξαγωγή ημερίδας με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Tempus και Erasmus Mundus», με στόχο να ενημερωθεί το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ για τις δ

Serbia - Opportunities for Cooperation.

Επισυνάπτεται συνοπτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σερβίας, τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Tempus και σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώς και προτεινόμενοι τομείς συνεργασίας, ενόψει της 6ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σχέδια Tempus που αναμένεται να δημοσιευθεί ως τα τέ

Επισυναπτόμενα: 

Internship at P&G

Dear Colleagues,
 

Σελίδες