Ανακοινώσεις: Διεθνείς σχέσεις

Διεθνείς Συμφωνίες Συνεργασίας

Επισυναπτόμενα: 

Διεθνή Δίκτυα και Οργανώσεις

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στα εξής Διεθνή Δίκτυα και Οργανώσεις:
 
Α/α
Όνομα Δικτύο / ‘Ενωσης
1
International Association of Universities (I.A.U.) http://www.iau-aiu.net/

Σελίδες