Ανακοινώσεις: Διεθνείς σχέσεις

Sakarya University & University of Malaya Organize IETC 2013 Conference.

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE
IETC 2013
KUALA LUMPUR - MALAYSIA

13-15 May 2013

HCist 2013 - Int. Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies - Lisbon, October 2013.

-----Original Message-----
From: International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologie [mailto:secretariat@hcist.eiswatch.org]
Sent: Monday, April 08, 2013 4:48 PM

United Nations Internship Programme.

The United Nations provides opportunities for students enrolled in a
graduate programme to undertake an internship at its Headquarters in New
York, Geneva, Vienna, Nairobi, Addis Ababa, Bangkok,
Beirut,Santiago,Arusha and The Hague.

Call for contributions: 8th European Quality Assurance Forum, Gothenburg, Sweden (21-23 November 2013).

Dear colleague,
We are happy to announce that the 8th European Quality Assurance Forum (EQAF) will take place at the University of Gothenburg, Sweden, on 21-23 November 2013.

EUCIS-LLL Annual Conference 2013. 14-15 May,Vilnius (Lithuania)

Annual Conference and IX General Assembly in Vilnius (Lithuania), on 14-15 May 2013
"Rethinking Learning: Transversal Competences in the spotlight".

ICWiP Debate Summer Academy 2013.

ICWiP Debate Summer Academy 2013
June28 - July7, 2013
 
Brief introduction to ICWiP

Υποτροφίες Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο των Ειδικών Προγραμμάτων υποτροφιών της Κυβέρνησης του Μεξικού.

Η Πρεσβεία του Μεξικού στην Αθήνα ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο των ειδικών Προγραμμάτων υποτροφιών της Κυβέρνησης του Μεξικού κατά τη διάρκεια του έτους 2013.

Tempus-Αναζήτηση εταίρων-ΛΕΤΟΝΙΑ.

Find attached a letter and detailed information about the Tempus project idea (“Benchmarking Club of Arts Academies” (BCAA)) as well as the contact details for this potential TEMPUS project proposal, where the consortium is still

XXIII MLAVS2013-OCTOBER 3-5, 2013-Volos&Larissa-GREECE.

Πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.mlavs2013.gr/

Σελίδες