Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων

Συμμετοχή στο Erasmus+ ΚΑ103 Κινητικότητα για Σπουδές ακαδ. έτους 2021-2022

Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν στη δράση Erasmu

Επισυναπτόμενα: 

Διαφάνειες από το ενημερωτικό webinar Erasmus+ 2021-2022

Σε συνέχεια του ενημερωτικού webinar Erasmus+ 2021-2022, με θέμα Erasmus+ ΚΑ103 κινητικότητα για σπουδές & πρακτική άσκηση, ακαδ.

ERASMUS+ Προκήρυξη για την κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση ακαδ.έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2020-2021 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει την κινητικότητα του προσωπικού του Ιδρύματός μας για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια/φορείς της Ευρώπης (δράση Erasmus+ ΚΑ103 / Staff Mobility for

ERASMUS+ Προκήρυξη για την κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία ακαδ.έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2020-2021 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας να διδάξει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με το οποίο υπά

Erasmus+ και αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΚΥ, παρατίθεται σχετικός σύνδεσμος αναφορικά με το Πρόγραμμα Εrasmus+ της E.E. ύστερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Erasmus+ App - παρουσίαση της εφαρμογής στις 28/01/2021

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των φοιτητών σχετικά με την νέα εφαρμογή Erasmus+ app (https://erasmusapp.eu/), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει online event (μέσω Zoom) την Πέμπτη 28/01/2021.

 

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940

Μήνυμα Πρύτανη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Πάτρα, 27 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Erasmus+ ακαδ. έτους 2020-2021 _ Διαδικασία αιτήσεων επιπλέον χρηματοδότησης φοιτητών και προσωπικού ΑΜΕΑ.

το πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της και ειδικότερα στην εκπαίδευση.

Αποτελέσματα επιλογής συμμετεχόντων στη δράση Erasmus+/KA103 Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Erasmus+ του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 7/2019-2020/30.07.2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα για τη δράση της Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες