Ανακοινώσεις: Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων

International Educational Technology Conference 2013

TASET ORGANIZES IETC 2013 CONFERENCE

 

INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE
IETC 2013
KUALA LUMPUR - MALAYSIA

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 29 - Νοέμβριος 2012).

Σας ενημερώνουμε ότι το 29ο τεύχος του δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Νοέμβριος 2012) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013". Εγχειρίδιο με Βέλτιστες Πρακτικές Δράσεων του Προγράμματος.

Σας γνωρίζουμε ότι το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βέλτιστες πρακτικές των δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013" έχει αναρτηθεί κα είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον κάτωθι σύνδεσμο:

ISTEC & IDEC Conferences 2012 in DUBAI

TASET ORGANIZES ISTEC 2012 & IDEC 2012 CONFERENCES

 

2nd CFP for Virtual Conference (ARSA)

Call for Papers

Υποτροφία του Εθνικού Ινστιτούτου Ιστορίας της Τέχνης (ΙΝΗΑ) και του Ιδρύματος "Marc de Montalembert" σε ερευνητές από χώρες της Μεσογείου.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης και το Ίδρυμα "Marc de Montalembert" για ερευνητές προκήρυξαν υποτροφία ύψους 8.000 ευρώ.
Απευθύνεται σε:

Announcing ESPCA/Advances in Molecular Structuring of Food Materials, Brazil, 2013 - call for experts

ESPCA/São Paulo School of Advanced Science
Advances in Molecular Structuring of Food Materials
Faculty of Animal Science and Food Engineering,
University of São Paulo, BRAZIL

April 1st to 5th, 2013

Επισυναπτόμενα: 

3rd QS-MAPLE': Deadline Extended for Call for Proposal

If you can't view this, please click here

Σελίδες