Ανακοινώσεις: Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

   Πάτρα 12 /10 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 

Προκηρύξεις Νέων Θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρυσσει την πλήρωση νέων θέσεων Καθηγητών

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

   Πάτρα   5  / 10 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

   Πάτρα  4  /10 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                        Πάτρα  2 / 9 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                 Πάτρα  26  / 7  / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                          Πάτρα  22  / 7 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                               Πάτρα  13  / 7  / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                          Πάτρα  31 / 5  / 2016

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                         Πάτρα  15 / 4 / 2016

Σελίδες