Ανακοινώσεις: Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                               Πάτρα  13  / 7  / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                          Πάτρα  31 / 5  / 2016

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                         Πάτρα  15 / 4 / 2016

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ν.3850/2010, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Επισυναπτόμενα: 

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                           Πάτρα  30 / 3  / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                     Πάτρα  23  /  3  / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων 407/80 Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

                                                                                                                                              ΑΔΑ: 67Ρ1469Β7Θ-ΙΓΙ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων 407/80 Τμήματος Ιατρικής

                                                                                                                             ΑΔΑ: Ω1Ψ5469Β7Θ-ΙΜΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων 407/80 Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

                                                                                                                                         ΑΔΑ: 6ΥΑΓ469Β7Θ-ΧΜΤ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

 

                                                                                                                                             Πάτρα    12  /  2  /2016

Σελίδες