Ανακοινώσεις: ΚΕΔΙΒΙΜ

15 Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών & Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΠΠ

Aνοικτές είναι οι εγγραφές στα 15 προγράμματα e-learning επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Πατρών

Επαγγελματική Κατάρτιση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και Τηλεκπαίδευσης (E-learning)

Το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δράση με τίτλο Επαγγελματική Κατάρτιση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης (Blended L

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής

Στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΠΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζεται η δράση

ΚΕΚ ΠΠ

Εξ Αποστάσεως Κατάρτιση (E-learning) και Πιστοποίηση Επαγγελματικών Αγγλικών (5ος κύκλος)

Τον Οκτώβριο 2016 ξεκινάει στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΠΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ο 5ος κύκλος της δράσης «

2ος Κύκλος Δράσης Κατάρτισης Επαγγελματικών Αγγλικών στο ΚΕΚ ΠΠ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΠΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου 2015 ξεκινάει ο 2ος Κύκλος της δράσης "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας (Business English)".

Προγράμματα εκπαίδευσης στον κλάδο του Τουρισμού από το ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Σελίδες