Οι ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις διέπουν τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ενώ παρουσιάζονται και οι νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν ειδικότερα τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών:

 

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ΑΕΙ

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πανεπιστημίου Πατρών