Ανακοινώσεις: Κατάρτιση/Επιμόρφωση

Λογότυπος έργου Innovanet

Θερινά και χειμερινά Σχολεία INNOVA στην Ενέργεια & Περιβάλλον, ΤΠΕ για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις

Το Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει στο έργο INNOVA –NET στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.

Προγράμματα εκπαίδευσης στον κλάδο του Τουρισμού από το ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Σελίδες