Ανακοινώσεις: Erasmus+ Πρακτική Άσκηση

Erasmus+ Πληροφορίες για την Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση.

Επισυνάπτεται αρχείο pdf με πληροφορίες και αλλαγές που θα ισχύσουν στο νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα LLP/Erasmus Placements (Πρακτική Άσκηση).

1) Πώς θα βρω Φορέα Υποδοχής;

Για την εύρεση Φορέα Κατάρτισης μπορώ να συμβουλευτώ:

2η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus Placements 2013-214.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων, η αίτηση συμμετοχής, οι χώρες και τα ποσά των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια επιλογής.

Σελίδες