Ανακοινώσεις: Erasmus+ Πρακτική Άσκηση

Erasmus+ Πληροφορίες για την Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση.

Επισυνάπτεται αρχείο pdf με πληροφορίες και αλλαγές που θα ισχύσουν στο νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα LLP/Erasmus Placements (Πρακτική Άσκηση).

1) Πώς θα βρω Φορέα Υποδοχής;

Για την εύρεση Φορέα Κατάρτισης μπορώ να συμβουλευτώ:

2η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus Placements 2013-214.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων, η αίτηση συμμετοχής, οι χώρες και τα ποσά των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια επιλογής.

Έγκριση αιτήσεων προγράμματος LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα LLP/Erasmus Placements 2013-2014.

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της Πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 06/11/2013, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος LLP/Erasmus Placements 2013-2014 παρατείνεται έως την Πέμπτη 07/11/2013.

Σελίδες