Ανακοινώσεις: Erasmus+ Πρακτική Άσκηση

Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης (Erasmus Placements) για Πολιτικό Μηχανικό στη Γερμανία.

Κύριοι και κυρίες,
ονομάζομαι Τσούκη Μαρία και έχω μια παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού για μηχανικούς. (www.hellasing.com)

Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης - Lithuania

Επισυναπτόμενα: 

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης στην Αυστρία.

Επισυναπτόμενα: 

Θέση πρακτικής άσκησης στη Μάλτα.

Επισυναπτόμενα: 

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης για προγραμματισμό εταιρικού λογισμικού στη Βόννη, Γερμανία.

Η Εταιρία “Treelogics Consulting” επιθυμεί να απασχολήσει Έλληνες φοιτητές για πρακτική άσκηση. Η εταιρία 

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες