Ανακοινώσεις: Erasmus+ Πρακτική Άσκηση

Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης - Slovakia.

Please find attached a placement offer in the field of      marketing   ,   management , media, strategy m arketing, project management

Επισυναπτόμενα: 

Προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης - Hungary.

This Erasmus placement offer is primarily aimed at candidates with fluent german language knowledge. Details can be found in the attached document.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες