Ανακοινώσεις: Erasmus+ Πρακτική Άσκηση

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης στην Αυστρία.

Επισυναπτόμενα: 

Θέση πρακτικής άσκησης στη Μάλτα.

Επισυναπτόμενα: 

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης για προγραμματισμό εταιρικού λογισμικού στη Βόννη, Γερμανία.

Η Εταιρία “Treelogics Consulting” επιθυμεί να απασχολήσει Έλληνες φοιτητές για πρακτική άσκηση. Η εταιρία 

Επισυναπτόμενα: 

Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης Erasmus Placements στην Κύπρο.

Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στην Κύπρο Logistics και Marketing.

Work Placement Mobility in Malta

I would like to introduce STAGE MALTA to your Institution. Our organisation has experience in providing students and graduates the opportunity to conduct a Work Placement Mobility in Malta.

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες