Ανακοινώσεις: Erasmus+ Πρακτική Άσκηση

Παράταση υποβολής αιτήσεων ERASMUS+ 2014-15

Αγαπητοί φοιτητές,

Erasmus + Traineeship Offer -Community manager -Spain.

Erasmus+ Offer - Ad Data Visualisation - Ireland.

Erasmus+ Placement Offer - Chemistry- Turkey.

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus+ Placement Offer - Host Schools - Portugal.

Erasmus+ Placement Offer - Italy.

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus+ Placement Offer -Env. Eng.- Turkey.

Επισυναπτόμενα: 

Erasmus+ Placement Offer - Slovenia.

Σελίδες