Ανακοινώσεις: Erasmus+ Σπουδές

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Προγράμματος ERASMUS STUDIES ακαδ. έτους 2014-2015.

Η Επιτροπή Erasmus μετά από Συνεδρίαση αποφάσισε την παρακάτω κατανομή θέσεων ανά Τμήμα (βλ. Θέσεις ανά Τμήμα) για τη δράση ERASMUS STUDIES ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 [π.χ.

Σελίδες