Ανακοινώσεις: Erasmus+ Σπουδές

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Προγράμματος LLP/Erasmus Studies ακαδ. έτους 2013-2014.

Η Επιτροπή Erasmus μετά από Συνεδρίαση αποφάσισε την παρακάτω κατανομή θέσεων ανά Τμήμα (βλ. Κατανομή θέσεων ανα Τμήμα) για τη δράση LLP/Erasmus studies ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 [π.χ.

Ανάρτηση παρουσιάσεων Ενημερωτικής Ημερίδας Τμήματος Διεθνών Σχέσεων για το Πρόγραμμα LLP/Erasmus.

Σε συνέχεια της ημερίδας με θέμα «Προβλήματα κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Erasmus (αναγνωρίσεις μαθημάτων - πρακτικής άσκησης, χάρτης Erasmus, συμφωνίες, κ.λ.π.)» που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις 14 Μαρ

LLP / Erasmus για Σπουδές 2013-2014.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σελίδες