Ανακοινώσεις: MME

Δελτίο Τύπου (25.9.2020)

Δελτίο Τύπου (24.9.2020)

Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων των Τμημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

  16.047,34 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 30/9/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την  Πέμπτη   1/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

    στο κεντρικό πρωτόκολλο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   2.666,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την   Πέμπτη 1 /10/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Λειτουργικές παρεμβάσεις στο κτίριο Κ38 για τη μεταφορά υποδομών του τμήματος Επιστήμης των Υλικών»

    E: 1508

    71.136,56€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

     6/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών)

Προκήρυξη του Τμήματος Μουσειολογίας για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021

Δελτίο Τύπου (18.09.2020)

Σελίδες