Ανακοινώσεις: MME

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου / 15.01.21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Επιστρώσεις δαπέδων Laminate, P.V.C. σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

   Ε 1527

  Συνολικής δαπάνης 74.374,46€ με ΦΠΑ

  Η δημοπρασία θα γίνει  26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Επανέκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών ελέγχου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη»

 24.775,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Επείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων θυρών στο κτίριο του Τμ. Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

  5.394,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

  στο κεντρικό πρωτόκολλο 

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

 Η αίτησή σας  με τα συνημμένα της,  μπορεί να υποβληθεί και  ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων ή μελετών/ παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή τους στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις της παρ.

Σελίδες