Ανακοινώσεις: MME

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή ΥΔ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 27 / 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 26 / 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 25 / 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πλήρωσης δεξαμενών καυσίμου του κτιρίου Φαρμακευτικής και επέκταση - αναπρογραμματισμός του συστήματος BMS Johnson Controls του ιδίου κτιρίου».

    3.232,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

    Προσφορές δεκτές  μέχρι και τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00. 

    στο κεντρικό πρωτόκολλο .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων των τμημάτων ΗΜTY και MAM»

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ώρα 12:00

 

Αναγόρευση Επιτίμων Διδακτόρων

Ομότιμος Επιστήμονας Γεωλογικής Υπηρεσίας Καναδά, David Piper
Καθηγήτρια Γεωλογίας του Saint Mary's University in Halifax-Canada, Γεωργία Πή-Piper

Επισυναπτόμενα: 

Σελίδες