Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την πραγματοποίηση της κλινικής και πρακτικής άσκησης δια ζώσης

Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610969025
Οργανική Μονάδα: