“Προμήθεια βιντεοπροβολέων για τις αίθουσες στα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ”.

Προμήθεια βιντεοπροβολεών για τις αίθουσες στα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ Πληροφορικής

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: