Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε το 1966 και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο προπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μέσω του ECTS ERASMUS προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών. Επιπλέον, η πλειοψηφία των καθηγητών συμμετέχει σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και χημικές εταιρείες στην Ευρώπη και διεθνώς.

Το Τμήμα Χημείας στεγάζεται σε τρία κτίρια (γνωστά ως "Βόρειο", "Νότιο" και "Επέκταση") του πανεπιστημιακού συγκροτήματος. Διαθέτει τους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους για τη φοιτητική εκπαίδευση, βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο, αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και Εργαστήριο Κυτταρικών Καλλιεργειών, Υαλουργείο, Σκοτεινό Θάλαμο, Υπολογιστικό Κέντρο, δύο Αίθουσες Πολυμέσων και Εργαστήριο Eπισκευής Eπιστημονικών Oργάνων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Χημείας πιστοποιήθηκε πρόσφατα (08/04/2019) από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της; Ποιότητας στην  Ανώτατη Εκπαίδευση. Το ΠΠΣ ικανοποιεί τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Τομείς

Πρόεδρος: 
Θεοχάρης Αχιλλέας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Μπόκιας Γεώργιος, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊστάμενος: Ευάγγελος Κοτσόκολος
Τηλέφωνο: 
2610 996012
2610 997101
2610 996009
Διεύθυνση: 
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα