Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Η αρχική ονομασία του ήταν Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Το 1995, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετονομάσθηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, καλύπτοντας μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

     Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.

     Τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος υπάγονται σε τέσσερις κατευθύνσεις που καθορίζονται από τους Τομείς Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου.

     Το εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και το ερευνητικό έργο του Τμήματος διαρκώς αναβαθμίζονται. Τα αποτελέσματα αντανακλώνται στην ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή του Τμήματος σε κοινοτικά και εθνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, στο πλήθος των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

     Σήμερα, η μεικτή επιφάνεια του κτιριακού συγκροτήματος έχει ως εξής:
α) το τριώροφο κτίριο είναι εμβαδού 10.500 τ.μ.
β) το κτίριο βαρέων είναι εμβαδού 4.500 τ.μ.
γ) η προσθήκη νέων κτιρίων είναι εμβαδού 2000 τ.μ.
Συνεπώς, η συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε 17.000 τ.μ.  

Προγράμματα σπουδών

Τομείς

Πρόεδρος: 
Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Πυργιώτη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραμματέας: 
Προϊσταμένη: Ζωή Ντότσικα, τηλ: 2610 996492
Τηλέφωνο: 
2610 996420
Διεύθυνση: 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα