Για την Εγγραφή σου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με την από 22/9/2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. 2020-2021  ξεκίνησε στις 22.09.2020 και ολοκληρώθηκε στις 29.09.2020 στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου https://eregister.it.minedu.gov.gr/. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ειδικές Κατηγορίες:

Καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει των ειδικών αυτών κατηγοριών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διαδικασίες υποδοχής αιτήσεων, ελέγχου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων αλλά και ο προσδιορισμός του Τμήματος εισαγωγής κάθε υποψηφίου αποτελούν επίσης αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  • Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων  Κρατών-Μελών της Ε.Ε.: Για την προθεσμία εγγραφής σας στα Τμήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ενημερωθείτε στο Δελτίο Τύπου και στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σύμφωνα με το νεότερο Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. δίνεται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, με προθεσμία έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠΑΙΘ.
  • Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες εδώ.
  • Διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς:  Για την προθεσμία εγγραφής σας στα Τμήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ενημερωθείτε στο Δελτίο Τύπου. Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία δεν εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή στο ΥΠΑΙΘ.
  • Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού: Για την προθεσμία εγγραφής στα Τμήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ενημερωθείτε στο Δελτίο Τύπου και στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • Εγγραφή των επιτυχόντων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020: Η εγγραφή των επιτυχόντων θα γίνει απευθείας στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας τους από τις 9-10-2020 έως και τις 14-10-2020 με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου και όσων τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων ζητηθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
  • Αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους: Για την προθεσμία εγγραφής στα Τμήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ενημερωθείτε εδώ.
  • Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (σε ποσοστό 5%, χωρίς εξετάσεις): Για την προθεσμία εγγραφής στα Τμήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ενημερωθείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • Ειδική κατηγορία Αθλητών: Για την εγγραφή των εισαγομένων ορίζεται προθεσμία από 24 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή των υποψηφίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση: 27.11.20