Για την Εγγραφή σου:

Αφού ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151998/ΓΔ1/30-9-2019 εγκύκλιο και την υπ' αριθ. Φ.253/139394/Α5/31-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2774/2016)  εισέρχεσαι από 4 Οκτωβρίου 2019 έως 10 Οκτωβρίου 2019 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και ολοκληρώνεις τη διαδικασία για την απόκτηση πρόσβασής σου στις ψηφιακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται εδώ

Ειδικές Κατηγορίες:

Καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει των ειδικών αυτών κατηγοριών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διαδικασίες υποδοχής αιτήσεων, ελέγχου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων αλλά και ο προσδιορισμός του Τμήματος εισαγωγής κάθε υποψηφίου αποτελούν επίσης αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  • Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης: Ακολουθείτε την διαδικασία εγγραφής όπως αναφέρεται παραπάνω. Επιπλέον για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα πρέπει να ακολουθήσετε και τις οδηγίες εδώ.
  • Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.: Για την προθεσμία εγγραφής στα Τμήματα της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ενημερωθείτε εδώ
    Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο ΥΠΑΙΘ.
  • Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού: Για την προθεσμία εγγραφής στα Τμήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ενημερωθείτε στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εγγραφή των επιτυχόντων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019: Για την προθεσμία εγγραφής στα Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ενημερωθείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εν αναμονή των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου για την εισαγωγή με τις λοιπές ειδικές κατηγορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες όπως αυτές είχαν ανακοινωθεί και ίσχυσαν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

  • Ειδική κατηγορία Αθλητών: Την εγκύκλιο για την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών/τριων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα την βρείτε εδώ
  • Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (σε ποσοστό 5%, χωρίς εξετάσεις): την εγκύκλιο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα την βρείτε εδώ