Για την ολοκλήρωση των σπουδών σου:

Πότε ανακηρύσσεσαι πτυχιούχος ή διπλωματούχος;

Στους απόφοιτους των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής απονέμεται ως τίτλος σπουδών «Δίπλωμα», ενώ στους φοιτητές των Τμημάτων των λοιπών Σχολών (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) απονέμεται ως τίτλος σπουδών «Πτυχίο».

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται ο τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός του και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (δ.μ) ή πιστωτικών μονάδων (π.μ). Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες (μαθήματα, ασκήσεις κλπ) που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.

Για να ενημερωθείς για τους κανόνες και τις προϋποθέσεις αποφοίτησης του Τμήματός σου αναζήτησε τον ιστότοπό του εδώ.

Πώς υπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος;

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του τίτλου σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τον υπολογισμό βαθμού του πτυχίου ή διπλώματος πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί τον συντελεστή βαρύτητάς του και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών. Ο συντελεστής βαρύτητας προκύπτει από τις διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος/άσκησης με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.