Για την επαγγελματική πληροφόρηση, συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα απασχόλησης και σπουδών, καθώς και τη γενικότερη στήριξή σου λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο διάφορες μονάδες:

Για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών πάτησε εδώ.

Για το γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικής Πληροφόρησης πάτησε εδώ.

Για τη δυνατότητα συμβουλευτικής καθοδήγησης πάτησε εδώ.

Για τη δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης πάτησε εδώ.