Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων. Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα συλλογικά όργανα του κάθε Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πληροφορίες για το Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματός σου, μπορείς να αναζητήσεις στον ιστότοπο του Τμήματος ή στη Γραμματεία του. Στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα σου μπορείς να αναζητήσεις εδώ.