Τo Τμήμα Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών ιδρύθηκε τo 1967, παρέχoντας από τo 1972 πρόγραμμα σπουδών πενταετούς φοίτησης. Προετοιμάζει τους αποφοίτους του για απασχόληση στη Βιoμηχανία, στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα, στην εκπαίδευση και στην έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στεγάζεται σε τρία μόνιμα κτιριακά συγκροτήματα: Στο Κτίριο Βαρέων Εργαστηρίων, στο Πολυώροφο Κτίριο και στο Κτίριο Επέκτασης, συνολικής μικτής επιφάνειας 10.000 τ.μ. περίπου.

Σε προπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης δύο κατευθύνσεων σπουδών: του Μηχανολόγου και του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί στο Τμήμα, περνούν τη βασική εκπαίδευση των τριών πρώτων ετών, κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις σπουδών. Από το τέταρτο έτος των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ένταξή τους στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού ή του Μηχανολόγου Μηχανικού. Σύμφωνα με το ιδρυτικό Διάταγμα από το σύνολο των εισαχθέντων φοιτητών επιλέγονται μέχρι ποσοστού 15% και όχι πάνω από τριάντα (30) φοιτητές, για να ενταχθούν στην ειδικότητα του Αεροναυπηγού Μηχανικού. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος είναι απόλυτα σύγχρονο και ακολουθεί τις εξελίξεις της προηγμένης τεχνολογίας, ενώ διατηρείται ευέλικτο με κοινά μαθήματα των ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

 

 

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Τομείς

Πρόεδρος: 
Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Λαμπέας Γεώργιος, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Αναπλ. Προϊσταμένη: Ολυμπία Λόντου
Τηλέφωνο: 
2610 969400
2610 969402
2610 969403
2610 969404
Διεύθυνση: 
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα