Το Τμήμα Φαρμακευτικής, από την ίδρυσή του (1977) εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους φοιτητές του με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αλλά και τις ανάγκες του Φαρμακευτικού Επαγγέλματος. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1978 ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής ενώ από το 1983 μαζί με το Τμήμα Ιατρικής αποτελούν τη Σχολή Επιστημών Υγείας (ΠΔ.127/83).

Αντικείμενα του Τμήματος Φαρμακευτικής αποτελούν α) σε προπτυχιακό επίπεδο η εκπαίδευση των φοιτητών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται περιοδικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της φαρμακευτικής επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά και στις αλλαγές του φαρμακευτικού επαγγέλματος, β) η έρευνα σε νέα πεδία της φαρμακευτικής επιστήμης και γ) η περαιτέρω εμβάθυνση στις τρέχουσες, αλλά και τις νέες κατευθύνσεις της φαρμακευτικής επιστήμης μέσω των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Φαρμακευτικής σε προπτυχιακό επίπεδο είναι 5ετούς διάρκειας από το 1993-94 (ΠΔ. 110/93). Tο Tμήμα υποδέχεται κάθε έτος περί τους 150 προπτυχιακούς και 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Προγράμματα Σπουδών

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Πτυχίο, 5 έτη φοίτησης)

Το Τμήμα Φαρμακευτικής από το 2016-2017 εφαρμόζει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, οι πρώτοι απόφοιτοι του οποίου θα αποκτήσουν πτυχίο  του Τμήματος Φαρμακευτικής το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών σταματά να εφαρμόζεται σταδιακά και κατ’ αντιστοιχία με την εφαρμογή του Νέου και θα ολοκληρωθεί κατά το 2019-2020, οπότε θα μπορούν να καταστούν πτυχιούχοι οι Α΄ Ετείς φοιτητές του 2015-2016 για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει, όπως και για τους παλαιότερους.

Λεπτομέρειες υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εργαστηριακός Εξοπλισμός του Τμήματος
 

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτα: 
Πρόεδρος: 
Νικολαρόπουλος Σωτήριος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Λάμαρη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραμματέας: 
Προϊσταμένη: Ζωή Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 
2610 962300
2610 962310
2610 962320
2610 962330
Fax: 
2610 969180
Διεύθυνση: 
Τμήμα Φαρμακευτικής
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα