Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1982 και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1986 να οπότε και εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, αποστολή του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, καθώς επίσης να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση των φοιτητών του για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το σκοπό αυτό η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα αποκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν, να ερευνούν και να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα, και τους μαθητές και το σχολείο ειδικότερα.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί στη δημοτική εκπαίδευση και σε άλλους συναφείς με την επιστήμη τους χώρους καθώς επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Επιπλέον το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στη διαρκή επιμόρφωση των δασκάλων με τη λειτουργία του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και με προγράμματα εξομοίωσης. Επίσης στο Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης προσφέρονται μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς και άλλους ενδιαφερόμενους των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι η ελληνική.

Προγράμματα σπουδών

Εργαστήρια

Τομείς

Πρόεδρος: 
Γεώργιος Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Άννα Ιορδανίδου, Καθηγήτρια
Γραμματέας: 
Εμμανουήλ Αποστολάκης
Τηλέφωνο: 
2610 969700
2610 969701
2610 969702
2610 969703
2610 969704
Fax: 
2610 969780
Διεύθυνση: 
Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση
265 00 Πάτρα