Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 με 157 προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί τόσο η ερμηνεία έργων του φιλοσοφικού κανόνα, όσο και η πραγμάτευση σύγχρονων φιλοσοφικών προβλημάτων και απόψεων.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος εστιάζει τόσο στην ενδελεχή ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων του φιλοσοφικού κανόνα όσο και στη μελέτη σύγχρονων φιλοσοφικών ζητημάτων. Η ερμηνεία κειμένων συνιστά η ίδια άσκηση φιλοσοφίας και παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο για την κατανόηση σύγχρονων συζητήσεων, ενώ η πραγμάτευση σύγχρονων φιλοσοφικών ζητημάτων παρέχει το πλαίσιο των εννοιών και προβλημάτων που είναι απαραίτητο για τη γόνιμη ερμηνεία κλασικών φιλοσοφικών κειμένων.

Το Τμήμα Φιλοσοφίας στεγάζεται στα κτίρια Κ22, Κ25 και Κ35. Στα κτίρια αυτά στεγάζονται η Γραμματεία, οι διδάσκοντες (μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και διδάσκοντες με σύμβαση [Π.Δ. 407/1980]), η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Η/Υ του Τμήματος. Στα κτήρια αυτά έχουν διαμορφωθεί αίθουσες σεμιναρίων και συνεδριάσεων.

 

Προγράμματα σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτα: 
Πρόεδρος: 
Κόντος Παύλος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Γουδέλη Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραμματέας: 
Προϊσταμένη: Χαρίκλεια Βέργη-Νησίδη
Τηλέφωνο: 
2610 997817
2610 997818
2610 997819
Διεύθυνση: 
Τμήμα Φιλοσοφίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 00 Πάτρα