Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 325/23-5-1985, με το οποίο ορίστηκε ως τόπος εγκατάστασής του το Αγρίνιο. Μετά από 12 χρόνια παραμονής του στο Αγρίνιο, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μεταφέρθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα με το Προεδρικό Διάταγμα 85/21-4-1998.

Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία όλων των οικονομικών αντικειμένων σε Προπτυχιακό επίπεδο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Εφαρμοσμένη Οικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση. Προσφέρει ενιαίο πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Επίσης, το Τμήμα οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη.

Προγράμματα σπουδών

Τομείς

Πρόεδρος: 
Μιχαήλ Ντεμούσης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Μαρία Δαύρη
Τηλέφωνο: 
2610969960
2610969999
2610969961
2610969983
Fax: 
2610 997622
Διεύθυνση: 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
265 04 Πάτρα