Στο Τμήμα Φιλοσοφίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις:

  • Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική και
  • Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία.

Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια. Οι φοιτητές παρακολουθούν κατά το πρώτο έτος σπουδών ένα κοινό πρόγραμμμα μαθημάτων, πριν επιλέξουν κατεύθυνση. Το δεύτερο έτος οι φοιτητές παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδίκευσης. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασία στην κατεύθυνση ειδίκευσής τους.

Το πρόγραμμα προσανατολίζεται και στις δύο κατευθύνσεις προς την σύγχρονη φιλοσοφία (αναλυτικής και ηπειρωτικής παράδοσης), την φιλοσοφία 18ου-19ου αιώνα καθώς και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία.
Απευθύνεται α) σε πτυχιούχους φιλοσοφίας που επιθυμούν να εμβαθύνουν ερευνητικά και να εξειδικεύσουν την φιλοσοφική τους κατάρτηση, β) σε πτυχιούχους άλλων ακαδημαϊκών κατευθύνσεων με ενδιαφέρον για θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα σχετικά προς τα επιστημονικά τους πεδία και γ) σε εκπαιδευτικούς της Μ.Ε. που επιθυμούν μια εμπεριστατωμένη επιμόρφωση στην φιλοσοφία.

Τύπος

Τμήματος